The Average Citizen
English version.


Medelmedborgaren
Svensk version.
Marianne - A person who happens to correspond with the statistical averages most frequently used by the Swedish authorities. In the project The Average Citizen, Marianne is given access to the same sophisticated methods used by politicians, special interest groups and major corporations in order to change public opinion: professional opinion-forming and lobbying.
Marianne - En person som råkar motsvara de av myndigheter mest använda statistiska medelvärdena. I projektet Medelmedborgaren får Marianne sina åsikter om hur hon vill förändra samhället spridda till den befolkning som hon statistiskt representerar genom utnyttjande av samma metoder som politiker, näringsliv och olika intresseorganisationer tillämpar: professionell opinionsbildning och lobbying.

A browser with support for Flash 6 is needed to view the project. Your browser will be checked automatically when entering the site via the link above.

Projektet kräver en web-läsare med stöd för Flash 6.
Din webb-läsare testats automatiskt när du går in på länken ovan.